TERAPIJA MONTESSORI

Pedagogika Marije Montessori v povezavi z poglobljenim specialno pedagoškim znanjem omogoča celostni pristop k delu z otroki s posebnimi potrebami. Konkretni materiali omogočajo spodbujanje otrokovega razvoja na področju senzorike in samostojnosti.

Ob razumevanju vizualnih in fonoloških procesov potrebnih za uspešno branje, pisanje in računanje predstavljajo orodje in oporo otrokom s specifičnimi učnimi težavami (disleksijo, diskalkulijo … ) pri osvajanju osnovnih šolskih veščin.

V Mali šoli izvajamo individualne obravnave in specialno pedagoško učno pomoč na področju branja, pisanja in računanja.

Individualne obravnave se izvajajo po dogovoru. Več informacij: info@mala-sola.si.

CENIK

Individualna obravnava …………………………………………….. 30 eur/h

svetovanje prek Skypa/telefona …………………………………..30 eur/h

testiranje ………………………………………………………………………. 100 eur

Več:

Individualna obravnava traja eno uro. Vključuje 45 minut dela z otrokom in 15 minut pogovora s staršem o nadaljnjem delu otroka doma.

Svetovanje prek skypa je namenjeno staršem otrok s posebnimi potrebami, ki iščejo strokovno podporo pri delu z otrokom doma.

Testiraje vključuje poznavanje izhodišč otrokovih težav na področju osnovnih šolskih veščin. Vključuje dve srečanji z otrokom, eno srečanje s starši (brez otroka) in poročilo o primanjkljajih, potrebnih prilagoditvah v šoli in smiselnih vajah doma.